Wat is ?

Promotie van sport zorgt voor een toename van het aantal sporters, spijtig genoeg brengt dit ook een stijging van het aantal sportletsels met zich mee. Om deze letsels zoveel mogelijk te beperken zijn preventieve maatregelen nodig.
Maar, ... hoe pak je dit het beste aan?

De belangrijkste doelstelling van het - project is het verschaffen van informatie aan de (recreatieve) sporter en deze te stimuleren om aan sportletselpreventie te doen. We trachten u als sporter (of trainer) deze informatie te verschaffen door een online-toepassing waarbij u via een flow chart formulier een individueel letselrisicoprofiel ontvangt en een lijst met letselspreventieve actiepunten (uw ) waarin een individueel programma en advies zijn opgenomen om letsels in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden.

Wilt u actief meewerken aan een project over letselspreventie?
Wilt u graag weten wat uw letselrisicoprofiel is?
Wilt u de mogelijkheid hebben om dit risicoprofiel te beïnvloeden door middel van een sportletsel-preventieprogramma?
Start dan NU de test !!
Klik om te starten